top of page
  • Facebook
  • Instagram

Carolina Bodea Haţegan

Job Title

Carolina Bodea Haţegan este conf. univ. dr. la Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca/ membru fondator și președinte Asociaţia Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj şi Comunicare din România-ASTTLR. Printre domeniile sale de interes se numeră: tehnicile de diagnosticare şi recuperare a persoanelor cu tulburări de limbaj şi comunicare, intervenţia timpurie în tulburările de limbaj şi comunicare, abordarea psiholingvistică a tulburărilor limbajului oral şi scris, psihopedagogia dizabilităţilor auditive. Membră a diferitelor asociaţii profesionale dintre care menţionăm: Asociaţia Europeană a Logopezilor şi Ortofoniştilor (CPLOL/ESLA), Asociația Mondială a Logopezilor și Foniatrilor (IALP). Începând cu anul 2014 este membru în comitetul editorial al Revistei Internaţionale indexată ISI- Annals of Dyslexia (până în 2018), precum şi al Revistei Studia Universitatis Psychologia-Paedagogia. Autoare şi coautoare a 7 volume (dintre care cel mai recent și mai popular este volumul Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, iar cel mai inovativ este focalizat pe o tematică de pionerat din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare, anume terapia tulburărilor de voce Tulburările de voce şi vorbire. Evaluare şi intervenţie), a peste 100 articole de specialitate, implicată în procesul de traducere şi adaptare pentru limba română a o serie de materiale din domeniul psihopedagogic (dintre care menţionăm Scala Integrată de Dezvoltare, Communication Matrix şi Proba de Evaluare a Abilităţilor Morfologice în Limba Română-adaptată după TROG).

123-456-7890

Carolina Bodea Haţegan
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page