top of page

Termenii şi condiţiile OctoPlay

1. PĂRŢILE ŞI CONTRACTUL

 

1.1. Crafting Software furnizează serviciul OctoPlay (denumit în continuare "Serviciul"), prin care se accesează conținutul educațional, jocurile și serviciile conexe, prin intermediul unei aplicații educaționale captivante și personalizate pentru copii avand varsta minima de 2 ani. Serviciile noastre (definite mai jos) includ aplicații mobile, site-uri web și alte resurse oferite de noi din când în când în legătură cu Serviciile noastre.

 

1.2. Termenii şi condiţiile de mai jos (denumite în continuare "Contractul") au valoarea juridică a unui contract între Crafting Software și utilizator. 

 

1.3. Serviciul poate fi accesat de mai mulți utilizatori. Reprezentanţii legali ai Utilizatorului persoană juridică sunt obligaţi să asigure utilizarea Serviciului printr-un administrator, care va fi împuternicit de către aceştia să reprezinte Utilizatorul în toate operaţiunile realizate de Crafting Software, prin intermediul Serviciului. Utilizatorul se consideră automat şi complet implicat şi va răspunde în totalitate pentru utilizarea Serviciului de către administrator. Mai mult, toate referinţele către Utilizator se vor considera ca fiind realizate cu privire la administrator, dacă Utilizatorul este persoană juridică.

 

2. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI 

 

2.1. În înțelesul contractului de servicii OctoPlay precum și a prezenței aplicații, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

a) Compania – Crafting Software, persoana juridica, ce asigura Utilizatorului serviciile informatice denumite OctoPlay.

 

b) OctoPlay (Serviciul) – aplicație mobilă ce facilitează dezvoltarea copiilor prin jocuri educaționale captivante și personalizate. 

 

c) Utilizator – persoana  fizica sau juridica, ce solicita Crafting Software activarea serviciului OctoPlay.

 

d) Părinte – utilizator, persoana fizica, care exercita drepturile și îndeplinește obligațiile ce îi revin, în scopul ocrotirii și dezvoltării unui minor; se înțelege inclusiv persoana autorizată sa exercite dreptul de tutela din cauzele prevăzute de lege.

e) Colaborator – utilizator, persoana fizica sau juridica care face parte din grupul de terapie al unui copil, care pot include, fără a se limita la aceștia, terapeuti, oficiali autorizaţi ai centrelor de terapie, funcționari ai centrelor educaționale sau oficiali ai partenerului de implementare a acestor Servicii

f) Copil – persoana fizica cu varsta sub 18 ani, cărora le-a fost acordat accesul la Serviciu de către un Părinte sau Colaborator. 

g) Centrele educaționale sau partenerii de implementare – sunt utilizatori persoane juridice care pot include, dar fără a se limita la acestea, organizații neguvernamentale, organizații non-profit, fundații, entități guvernamentale, agenții ONU sau instituții de cercetare sau academice al căror scop include furnizarea de servicii educaționale și / sau de sprijin copiilor preșcolari și școlari.

 

h) Mesaje de tip phishing: mesaje care par a proveni din partea Companiei sau a unei alte persoane care se bucura de un ridicat grad de încredere transmis cu scopul de a obține de la destinatar date confidențiale care sa permita accesul în aplicații de tip web based.

 

3. CONDIȚII PREALABILE 

 

3.1. In vederea utilizarii aplicatiei Crafting Software, achizitia hardware-ului și software-ului necesare (Tableta și /sau smartphone cu sistem de operare funcțional care sa includă și un browser de internet), a licențelor ce se impun și asigurarea conexiunii la Internet, cad in sarcina exclusiva a Utilizatorului. Compania asigura funcționarea Serviciului în condițiile utilizării celor mai populare browsere. Datorită multitudinii de combinatii posibile între sistemele de operare si browsere de Internet, precum și datorită comportamentului diferit al acestora în funcție de factori ce țin de modul de diferențiere a acestora, Compania nu garantează compatibilitatea totala pentru fiecare browser de internet în versiunile curente sau viitoare. Compania va cauta in mod permanent sa dezvolte alternative pentru a face posibila conectarea cu sisteme de operare si browsere de internet curente și viitoare. Utilizatorul va fi informat despre aceste actualizări prin oricare din canalele de comunicare pe care Compania le are la dispoziție. 

 

3.2. Compania nu are nici o obligație legată de instalare, întreținere, reparație sau setare a echipamentelor prin intermediul cărora Utilizatorul accesează Serviciul. 

 

3.3. Utilizarea ecranelor de către copii mai mult de o ora pe zi le poate afecta sanatatea mentala si emotionala, în raport cu studiile OMS (Organizației Mondiale a Sanatatii), motiv pentru care recomandăm limitarea utilizarii excesive a altor ecrane (TV, tablete etc) pentru programe de divertisment (ex. desene animate, filme, jocuri) în aceeași zi cu accesarea a platformei educaționale Crafting Software. 

 

3.4. Copiii trebuie să aibă acces limitat la conținut virtual și, mai cu seama, sa fie supravegheati asupra materialelor pe care le vizualizează și a impactului emoțional pe care acestea le-ar putea produce, fiind în grija și responsabilitatea Părintelui durata, frecvența și natura conținutului materialelor video accesate. Obligația de verificare constantă a materialelor.

 

4. ACCEPTARE TERMENI CONTRACT

 

4.1. Utilizatorul trebuie să aibă vârsta legală de a intra într-un acord cu caracter obligatoriu, în scopul de a accepta termenii Contractului, inclusiv Politica noastră de confidențialitate, și Procedura de prelucrare a datelor personale, care sunt încorporate aici prin referință; și alte politici și notificări legale care pot fi postate pe site-ul nostru din când în când.

 

4.2. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu clauzele contractuale, acesta nu va putea folosi Serviciul. Prin înregistrarea în aplicația OctoPlay sau prin folosirea Serviciului, Utilizatorul acceptă condițiile prezentului Contract.

 

4.3. Dacă un Părinte sau reprezentant legal permite copilului său să utilizeze serviciile Crafting Software, este de acord cu termenii acestui Contract. 

 

4.4. Părintelui îi revine obligația de verificare constantă a materialelor și programelor la care copilul are acces, dacă acestea sunt potrivite nivelului intelectual și utile dezvoltării lingvistice sau capacității senzoriale ale acestuia.

 

4.5. Dacă un Colaborator permite utilizarea de către elevi a acestor servicii, confirma că au acordul expres al unui părinte sau reprezentant legal în acest sens şi se obligă să respecte regulamentele de confidențialitate a datelor și este de acord cu termenii acestui Contract.

 

4.6. Pentru utilizarea Serviciului de către persoane sub 18 ani, acestea trebuie să aibă un părinte, un tutore sau un colaborator care să fie de acord cu termenii Contractului în numele său. 

 

4.7. Părinții se pot înscrie pentru un cont de utilizator numai pentru propriul lor copil. Părinții afirmă că dețin autoritatea legală a părinților sau a reprezentantului legal de a consimți pentru utilizarea de către un copil a Serviciilor asociate contului lor, în cazul în care ar fi necesar consimțământul. 

 

4.8. Colaboratorii afirmă că dețin autoritatea legală pentru a consimți la utilizarea de către copii a Serviciilor asociate contului lor în cazul în care ar fi necesar consimțământul. 

 

4.9. Colaboratorii garantează ca au capacitatea profesională și au obținut toate aprobările necesare în acest sens, acestora revenindu-le personal răspunderea pentru acreditarile necesare furnizării serviciilor.

 

4.10. Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul declară și garantează că are dreptul, autoritatea și capacitatea de a intra în acest acord și să respecte acești termeni.

 

4.11. Participarea Utilizatorilor în utilizarea Serviciului este doar pentru uzul personal al copiilor înscriși în platforma educationala Crafting Software, în scopul dezvoltării abilităților acestora, avand in vedere caracteristicile psiholingvistice și datele personale asociate contului de Utilizator. Utilizatorul nu poate autoriza alte persoane să folosească / statutul de utilizator, iar Utilizatorul nu poate atribui sau transfera contul de utilizator către nicio altă persoană sau entitate.

 

4.12. În timpul utilizarii Serviciului Utilizatorul este de acord să respecte toate legile aplicabile din România. Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul este de acord să furnizeze Companiei orice dovada de identitate pe care Compania o solicita în mod rezonabil, dacă este cazul.

 

5. ACCES LA SERVICIU

 

5.1. Accesul Utilizatorului la Serviciu se realizeaza prin introducerea de către Utilizator în pagina electronică de conectare la aplicație a unui identificator (nume de utilizator) setat de către Utilizator la înregistrarea la Serviciu.

 

5.2. Pentru a accesa Serviciul oferit prin intermediul aplicațiilor mobile, Utilizatorii trebuie să fie autorizaţi să utilizeze şi să fie înregistraţi la Serviciu, pe de o parte.

 

5.3. Utilizatorul va păstra numele de utilizator confidenţial şi îl va proteja împotriva utilizării cu rea-credinţă de către persoane neautorizate. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile asociate dezvăluirii codurilor de identificare specificate anterior.

 

5.4. Utilizatorul va avea acces la Serviciu doar după acceptarea prealabilă, completă şi necondiţionată a termenilor şi condiţiilor din prezentul contract şi asigurarea tuturor datelor necesare pentru înregistrarea corectă la Serviciu. 

 

6. COMISIOANE SERVICIU 

 

6.1. Unele servicii vă pot fi oferite pe bază de abonament unic, încercare gratuită sau acces gratuit sau ca abonament lunar recurent prin intermediul magazinelor de aplicații mobile („Furnizori de abonament”) sau site-urilor noastre web. 

 

6.2. Dacă Utilizatorul alege să achiziționeze servicii de abonament, este de acord în mod expres să autorizeze Compania sau furnizorii noștri de abonamente să perceapă taxa asociată cu serviciile pe care le-a ales. În plus, garantează că utilizarea cardului sau bancar sau altă metodă de plată acceptată de Crafting Software este autorizată și că toate informațiile pe care le trimite către Companie, furnizori de abonament sau oricărei terțe părți desemnate de Companie, sunt adevărate și corecte (inclusiv, fără limitare, numărul cardului său bancar și data expirării); și este de acord să plăteasca toate taxele, inclusiv orice taxe de vânzare aplicabile. Plățile sunt tranzacționate prin magazinele de aplicații mobile sau prin Crafting Software cu card bancar, care se procesează printr-un serviciu de plată desemnat unei terțe părți.

 

6.3. Dacă Utilizatorul achiziționează un abonament lunar recurent, abonamentul și plata sunt procesate de furnizorii de abonamente sau de Companie printr-un serviciu de plată desemnat unei terțe părți.

 

6.4. Taxa lunară de abonament va fi facturată mai întâi, din momentului în care Utilizatorul alege abonamentul sau la sfârșitul perioadei de încercare furnizate împreună cu abonamentul, și în mod continuu, lunar, cu excepția cazului în care se anuleaza abonamentul. Utilizatorul înțelege și acceptă că ciclurile de facturare pot varia și că momentul facturării se poate modifica (spre exemplu în cazul unei probleme cu Metoda de plată, cum ar fi un card bancar expirat). Utilizatorul va trebui să confirme politicile de facturare aplicabile înainte de a stabili abonamentul. 

 

6.5. Utilizatorul poate actualiza informațiile de plată cu Furnizorul de abonament în orice moment, accesând contul său cu acest Furnizor de abonament. În cazul în care cardul bancar este refuzat, Furnizorul de abonament va anula abonamentul său recurent și va trimite prin e-mail o notificare în acest sens.

6.6. Utilizatorul poate anula abonamentul în orice moment direct prin furnizorul de abonament. Utilizatorul înțelege și este de acord că trebuie să anuleze abonamentul înainte ca acesta să se reînnoiască pentru o lună următoare, pentru a evita să fie taxat pentru taxa de abonament din luna următoare. Anularea abonamentului va deveni efectivă la sfârșitul perioadei lunare de abonament actuală. Ștergerea aplicației mobile de pe dispozitivul Utilizatorului nu va anula un abonament recurent; va fi taxat în continuare. 

 

6.7. Orice întrebare legată de plățile pentru abonamentele achiziționate prin intermediul Furnizorilor de Abonamente va fi adresată Furnizorilor de Abonament.

 

6.8. Rambursările nu vor fi furnizate pentru abonamente lunare recurente sau abonamente cumpărate direct de la Companie. Pentru abonamentele unice, Utilizatorul poate solicita o rambursare direct de la furnizorul de abonamente, în conformitate cu politicile lor de rambursare.

 

6.9. Orice acces gratuit sau perioadă de încercare a Serviciilor sunt supuse termenilor din acest Contract.

 

6.9. Compania își rezerva dreptul de a modifica cele de mai sus și de a aplica comisioane pentru utilizarea Serviciului, care în prezent se oferă gratuit. Utilizatorul nu va fi comisionat pentru utilizarea Serviciului fără acordul sau prealabil.

 

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMPANIEI

 

În cadrul prezentului Contract, Compania declară şi garantează următoarele:

 

7.1. Compania va furniza  cu diligenţă şi competenţă serviciile şi va executa activităţile detaliate în prezentul Contract. 

 

7.2. Compania are şi va avea capacitatea necesară pentru a permite accesul la Serviciu şi a-şi îndeplini obligaţiile în baza prezentului Contract, precum şi toate acordurile, aprobările, formularele, licenţele, autorizaţiile, înregistrările şi procedurile de conformitate necesare în legătură cu executarea şi îndeplinirea prezentului Contract.

 

7.3. Compania este autorizată întru totul pentru a desfăşura activităţi şi operaţiuni în deplină conformitate cu legile relevante. Acreditarile necesare Colaboratorilor cu privire la capacitatea profesionala necesara oferirii serviciilor prin platforma educationala dezvoltată de Crafting Software intra în mod strict și exclusiv în răspunderea acestora.

 

7.4. Compania îşi asumă integral responsabilitatea pentru valabilitatea în nume propriu a tuturor autorizaţiilor, avizelor, certificatelor, licenţelor şi altor aprobări impuse prin legislaţia aplicabilă în vigoare pentru prestarea de servicii în baza prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) orice activităţi desfăşurate în scopul prestării de servicii în baza prezentului Contract; (ii) orice echipamente, maşini, materiale, metode şi/sau mijloace utilizate în scopul prezentului Contract; (iii) orice personal implicat; (iv) protecţia datelor cu caracter personal.

 

7.5. Compania va menţine aceste autorizaţii, avize, certificate, licenţe şi/sau aprobări valabile pe întreaga durată a prezentului Contract şi va îndeplini toate formalităţile/etapele pentru a asigura valabilitatea acestora, conform legii.

 

7.6. Compania va asigura confidențialitatea tuturor informaţiilor furnizate prin Serviciu, disponibile Utilizatorului, dar în nicio situaţie nu va fi responsabilă pentru respectarea oricăror obligaţii de confidenţialitate cu privire la informaţiile dezvăluite de Utilizator terţilor. 

 

7.7. Compania îşi rezervă dreptul de a şterge sau edita orice informaţii introduse de Utilizator pe pagina Serviciului, care ar putea cauza funcţionarea deficitară a acestuia.

 

7.8. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de furnizare a Serviciului, Utilizatorul recunoaşte dreptul specific şi explicit al Companiei de a procesa, în baza prezentului Contract, informaţiile cu caracter personal furnizate de Utilizator. Termenul “a procesa” include utilizarea, depozitarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea şi editarea.

 

7.9. Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru următoarele: (1) avaria, modificarea  reţelei şi/sau încălcările de securitate din alte sisteme; (2) utilizarea frauduloasă a Serviciului de către Utilizator.

 

7.10. Compania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de către Utilizator în condiţii de securitate şi confidenţialitate maxime.

 

7.11. Înregistrarea de către Colaboratori a ședințelor la care Copilul participă, se va face cu acordul expres al Părintelui, materialele video putand fi consultate de către Părinte în vederea urmăririi progresului acestuia. 

 

7.12. Compania poate decide în orice moment asupra suspendării sau modificării Serviciului cu efect imediat şi fără preaviz, pentru realizarea de reparaţii sau lucrări de mentenanţă sau pentru îmbunătăţirea performanţelor Serviciului sau din alt motiv, indiferent care este acesta.

 

7.13. În caz de utilizare greşită sau neautorizată a Serviciului, Compania îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau rezilia accesul Utilizatorului la Serviciu, fără avertisment prealabil.

 

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

 

8.1. Prin acceptarea prezentului Contract, Utilizatorul se angajează să utilizeze Serviciul conform scopului şi funcţionalităţilor acestuia. Utilizatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu privire la accesul la Serviciu şi este exclusiv responsabil pentru orice consecinţe cu privire la divulgarea informaţiilor către terţi, indiferent dacă divulgarea a fost sau nu intenţionată.

 

8.2. Utilizatorul se angajează să nu utilizeze serviciul pentru activităţi frauduloase, ilegale sau neadecvate, care ar putea afecta instituţia, reputaţia, angajaţii şi/sau proprietatea Companiei, terţilor, persoanelor fizice şi/sau juridice.

 

8.3. Utilizatorul este unic responsabil pentru orice daună cauzată prin utilizarea Serviciului, chiar şi în cazul în care Serviciul nu este utilizat de Utilizator, ci de o altă persoană ce utilizează datele de acces atribuite Utilizatorului, dacă aceasta a intrat în posesia unor astfel de date prin intenţia sau neglijenţa Utilizatorului.

 

8.4. Recomandăm ca utilizarea programelor din platforma educationala sa fie efectuata in pozitie asezata pentru a se evita orice riscuri de accidentare, vertij, rezultate din efectele 3D ale anumitor programe.

 

8.5. Utilizatorul garantează faptul că este titularul legal sau este autorizat legal de către titularul legal al facturilor electronice a căror primire se solicită prin Serviciu. 

 

8.6. Utilizatorul se va asigura că orice declaraţie sau operațiune realizată prin Serviciu este corectă şi completă, în caz contrar, Compania nu este responsabilă pentru erorile apărute.

 

8.7. Utilizatorul autorizează Compania să acţioneze la instrucţiunile sale, chiar dacă acestea  sunt contradictorii cu cele anterioare.

 

8.8. Utilizatorul este responsabil pentru toate erorile care duc la pierderi materiale, dacă acesta  a acţionat intenţionat sau cu neglijenţă, precum în cazul facilitării instrucţiunilor neautorizate sau frauduloase. Din acest motiv, Utilizatorul va respecta clauzele pentru securitatea accesului stipulate în prezentul Contract.

 

8.9. Prezentul Contract asociat serviciilor se poate lista în scopul citirii, în format needitabil, şi se poate găsi la adresa https://[adresa].html. Versiunea listată nu o poate şterge pe cea electronică aflată în locaţia menţionată anterior şi nu se poate folosi ca dovadă cu privire la termenii şi condiţiile prezentului Contract.

 

8.10. Utilizatorul poate accesa serviciul 24 de ore/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care Compania realizează operaţiuni de mentenanţă şi/sau reparaţii. 

 

8.11. Utilizatorul va asigura orice date solicitate în mod rezonabil de Companie pentru furnizarea Serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la numele complet, adresa de email, numele complet al copilului, vârsta copilului, detaliile colaboratorilor. 

 

8.12. Utilizatorul este de acord sa informeze imediat Compania dacă datele personale furnizate au suferit modificări. Utilizatorul este răspunzător sa actualizeze datele personale in aplicația mobilă folosită pentru accesarea Serviciului. Aceste modificări devin opozabile Companiei de la data comunicării, în baza obligaţiei ca Utilizatorul să ofere date autentice, în caz contrar, Compania nu  este responsabilă pentru exactitatea acestora.

 

8.13. Pentru orice întrebări cu privire la acest Serviciu, Utilizatorul poate contacta serviciul de suport clienţi al Companiei, în timpul programului de lucru.

 

9. PĂRĂSIREA ZONEI SECURIZATE A SERVICIULUI

 

9.1. La accesarea contului OctoPlay prin intermediul platformelor sociale (ex. Facebook, Google, Apple) sau accesarea surselor terte de informare (ex. Wikipedia, Linkedin, date profil terapeut), Utilizatorul părăseşte zona protejată a aplicației OctoPlay. Utilizatorul este conştient de riscurile asociate părăsirii zonei securizate a aplicației OctoPlay. Cu toate acestea, sistemul tertilor oferă o zonă securizată cu aceleaşi caracteristici şi nivel de securitate ca şi cele asigurate de către Companie. Se pot găsi informaţii cu privire la aceste servicii şi la accesul la acestea pe paginile web ale Procesatorilor de plati respectivi.

 

10. CONȚINUTUL SERVICIULUI

 

10.1. Oferim jocurile educaționale și alte servicii în măsura posibilităților tehnice și de operare ale Companiei. Toate jocurile și serviciile oferite sunt prelucrate și actualizate de Companie după cum consideră de cuviință, pentru a le menține atractivitatea pentru un cerc de utilizatori cât mai extins.      Pentru participarea tuturor utilizatorilor la joc, o bună experiență și acces integral la datele jocului, este recomandat ca toți Utilizatorii să folosească aceeași versiune a unui joc. 

 

10.2. Compania isi rezerva dreptul să întrerupa operarea jocurilor sau a unor părți din acestea fără a aduce explicații în acest sens.

 

10.3. În eventualitatea în care, de ex. în urma unor probleme tehnice sau din cauza unor defecțiuni a serviciilor oferite ca urmare a intervenției unor terțe părți sau a unor evenimente similare, aceasta conduce la furnizarea de servicii defectuoase utilizatorului (de ex. recompensarea falsă sau incorectă), ne rezervăm în mod expres dreptul să contestăm Contractul, în măsura în care un astfel de Contract a fost de altfel încheiat. 

 

10.4. Conținutul Serviciului poate include și fișiere media (grafica, fotografii, text, materiale video și audio, etc.) care pot fi puse la dispoziție de către Companie sau de către Utilizatori ai Serviciului.

 

10.5. În cazul fișierelor media care sunt furnizate pentru Serviciu și distribuite de utilizatori, Crafting Software este furnizor de servicii de găzduire pentru acest conținut. Conținutul si drepturile de autor sau proprietate intelectuala aferente intra in responsabilitatea persoanei sau a entității care îl furnizează Serviciului. Dacă un Utilizator vede orice conținut despre care consideră că nu respectă termenii acestui Contract, de exemplu, prin încălcarea legii, poate raporta aceasta situatie Companiei.

 

11. ÎNCĂRCAREA ȘI ACCESAREA FIȘIERELOR MEDIA

 

11.1. Dacă un Utilizator deține un cont de acces la Serviciu, acesta are posibilitatea sa incarce fișiere media în cadrul Serviciului în scopul personalizarii și/sau al extinderii conținutului educațional pus la dispoziție de către Companie. 

 

11.2. Utilizatorul nu are dreptul de a încărca fișiere media pentru a-si promova compania sau întreprinderea artistică. 

 

11.3. Dacă utilizatorul alege sa incarce fișiere media, nu trebuie sa trimita Serviciului niciun conținut care nu respecta prezentul contract sau legislația în vigoare. De exemplu, conținutul pe care îl trimite nu trebuie sa includa drepturi de proprietate intelectuala ale unei terte parti (cum ar fi materiale protejate prin drepturi de autor), cu excepția cazului în care ai permisiunea părții respective sau alt drept legal de a proceda astfel. 

 

11.4. Utilizatorul este responsabil din punct de vedere juridic pentru conținutul trimis Serviciului. Compania poate folosi sisteme automate care sa analizeze conținutul pentru a facilita detectarea încălcărilor și a abuzurilor, cum ar fi programe malware și conținut ilegal.

 

11.5. Utilizatorul își păstrează toate drepturile de proprietate asupra fișierelor media trimise Serviciului. Pe scurt, tot ceea ce aparține unui Utilizator rămâne în proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Utilizatorul va acorda anumite drepturi Companiei și altor Utilizatori ai Serviciului, după cum este descris mai jos.

 

11.6. Prin furnizarea de conținut către Serviciu, Utilizatorul acorda Companiei o licență globală, neexclusivă, gratuită, transferabilă, sublicențiabilă pentru a folosi respectivul conținut (inclusiv pentru a-l reproduce, distribui, modifica, afișa și reda), cu scopul de a opera, a promova și a îmbunătăți Serviciul.

11.7. Utilizatorul acorda tuturor utilizatorilor Serviciului o licență globală, neexclusivă, gratuită pentru a accesa conținutul trimis prin intermediul Serviciului și pentru a folosi respectivul conținut (inclusiv pentru a-l reproduce, distribui, afișa și reda) numai în conformitate cu permisiunile unei funcții a Serviciului.

11.8. Licențele pe care le acorda Utilizatorul sunt valabile până când conținutul este eliminat astfel cum este descris mai jos. Odată eliminat, licențele vor fi reziliate, cu excepția cazurilor în care funcționarea Serviciului, folosirea conținutului permisă înainte de eliminare sau legea prevede altfel.  De exemplu, prin eliminarea conținutului de către Utilizator, Compania nu este obligată: (a) să retragă conținut care este utilizat de alți utilizatori în cadrul oricărei funcții limitate de vizualizare a Serviciului; sau (b) să șteargă copiile pe care trebuie în mod rezonabil să le păstreze în scopuri legale.

 

12. CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIA DATELOR

 

12.1. Utilizatorul înţelege că, în baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor, Compania procesează datele cu caracter personal furnizate de Utilizator. 

 

12.2. Compania va păstra secretul şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor asociate datelor personale ale Utilizatorului şi va utiliza informaţiile confidenţiale doar în scopul prezentului Contract. Această obligaţie nu se aplică şi informaţiilor divulgate de Utilizator terţilor.

 

12.3. Compania, nu va transmite sau vinde datele personale ale Utilizatorului sau ale copilului către terți pentru emailuri directe sau activități de marketing. Compania își rezerva dreptul de a folosi datele personale ale Utilizatorului sau ale copilului, în forma anonima, pentru a imbunatatii calitatea Serviciului oferit.

 

12.4. Pentru a prezenta informaţiile necesare, inclusiv datele Utilizatorului, datele copiilor, video personalizate, recompense personalizate, etc., vor fi transmise către Utilizator prin intermediul Serviciului, și vor fi stocate de către Companie. 

 

12.5. Părțile se obliga sa impuna obligația confidentialitatii tuturor angajatilor lor ce au acces la informații confidențiale ca rezultat al activității lor. Compania va pastra confidentialitatea si nu va publica sau divulga in nici un fel nici o informație sau date cu privire la contul Utilizatorului atat în timpul cât și după terminarea contractului. Compania nu va permite accesul la informații despre Utilizator decat salariaților sau persoanelor / autorităților care prin natura funcției lor au acces la astfel de date. Compania nu va permite angajatilor sai sa divulge orice date sau informații cu privire la contul Utilizatorului fără acceptul prealabil în scris al Utilizatorului. 

 

12.6. Restricția de confidentialitate nu se aplica, dacă: 

  1. Informatia este ceruta de catre autoritatea judiciara in timpul unei proceduri judiciare, conforme cu legea și dezvaluirea este autorizata de Conducerea Companiei; 

  2. Dezvaluirea unor astfel de informații se face pentru buna funcționare a Serviciului și doar către Colaboratorii cu care Utilizatorul este înregistrat la Serviciu; 

  3. Utilizatorul cere în scris Companiei să dezvăluie informațiile; 

  4. În oricare alte cazuri prevăzute de lege, care obliga Compania sa dezvaluie informatii de natura confidentiala.

 

12.7. Utilizatorul este de acord cu procesarea datelor personale proprii, inclusiv: numele său, telefonul și adresa de e-mail, fotografii, etc.

 

12.8. Utilizatorul este de acord cu procesarea datelor personale ale copiilor, furnizate de acesta, inclusiv: numele copilului și data naşterii, fotografii, etc.

 

12.9. Datele cu caracter personal de mai sus se vor procesa în sistem mixt (manual şi/sau automat) în scopul furnizării Serviciului. 

 

12.10. Utilizatorul nu este obligat să ofere datele. Cu toate acestea, menţionăm că, prin furnizarea acestora, Utilizatorul permite Companiei să îl ţină la curent cu activitatea viitoare a Companiei. Refuzul de a vă oferi datele personale nu trebuie justificat, dar face imposibil accesul la Serviciu.

 

12.11. Conform Legii nr. 190/2018, Utilizatorul are dreptul de a accesa şi modifica datele care nu sunt supuse deciziilor individuale. Utilizatorul are dreptul de a se opune procesării datelor personale proprii şi de a cere ştergerea acestora.

 

12.12. Pentru a exercita aceste drepturi, utilizatorul poate depune o cerere scrisă, datată şi semnată, prin poştă, către Companie: Central Park Residence, Strada Plopilor nr. 68, Cluj-Napoca, CJ400383 - RO sau la adresa de e-mail hello@octoplay.io. De asemenea, ulterior încercării medierii și rezolvării amiabile extrajudiciare, Utilizatorul are dreptul de a supune instanţei chestiunea spre soluționare.

 

12.13. Compania specifică faptul că datele Utilizatorului nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. 

 

13. RĂSPUNDEREA

 

13.1. Compania trebuie sa pastreze, cel puțin 5 ani de la data rezilierii Contractului, toate evidențele de înregistrare a tranzacțiilor Utilizatorului, care sa permita acesteia, la nevoie, furnizarea cu usurinta a informațiilor cerute de autoritățile competente, dar nu mai puțin de 3 ani pentru documentele privitoare la datele personale furnizate în eventualitatea asigurării apărării în cadrul unor acțiuni în justiție. 

 

13.2. Compania nu va fi răspunzătoare pentru daunele apărute din cauza defecțiunilor sau întreruperilor Serviciului pe parcursul furnizării Serviciului, cu excepția cazului de neglijență gravă din partea Companiei. Compania nu va fi răspunzătoare pentru precizia sau integralitatea datelor recepționate prin Serviciu sau a altor detalii cum ar fi statusul acestor facturi.

 

13.3. Compania exclude de asemenea orice răspundere pentru accesibilitatea sau conținutul informațiilor ale terților. Dacă Compania este trasa la răspundere de către un terț ca rezultat al trimiterii de date într-un scop ilegal sau lipsit de etică, sau pentru oricare alt motiv cauzat de către Utilizator, acesta este de acord să despăgubească Compania în întregime. Dacă Utilizatorul utilizează software de la o parte terță și sunt provocate daune ca rezultat, Compania nu va fi trasa la răspundere.

 

13.4. Compania nu este răspunzătoare în următoarele situații: 

a) când din neglijență Utilizatorului elementele de identificare ajung la cunostinta altor persoane. 

b) sistemul informatic aparținând clientului a fost accesat de terte persoane neautorizate sau a fost piratat (pătrunderea în sistem a altor persoane/"hackers"). 

c) în cazul în care Utilizatorul dezvăluie elementele de identificare / acces la Serviciu ca urmare a unor atacuri de tip ”phishing”.

 

13.5. Utilizatorul este de acord sa preia si își asumă de la data semnarii prezentului Contract, toate consecințele și riscurile efectuării de tranzacții prin internet prin utilizarea Serviciului.

 

13.6. Utilizatorul răspunde de consecințele utilizării elementelor sale de identificare în cadrul Serviciului de către o terta persoana din culpa Utilizatorului și preia toate riscurile ce ar rezulta din aceasta. 

 

13.7. Utilizatorul este considerat responsabil pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor, instrucțiunilor și a altor mesaje transmise Companiei prin intermediul Serviciului. 

 

13.8. Utilizatorul va fi răspunzător pentru orice alte daune, fie directe fie indirecte, care afectează Compania din cauza intenției, neglijenței sau activității imprudente a Utilizatorului, utilizării frauduloase a serviciului sau neconformitatea cu obligațiile contractuale sau săvârșirea altor fapte ilegale.

 

14. DREPTURI DE AUTOR

 

14.1. Utilizatorul este răspunzător pentru toate obligațiile legate de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei. Întregul Serviciu incluzând jocuri, concepte, imagini, texte, elemente grafice, pictograme, animatii, sunete, efecte audio-vizuale, scenarii, programe și alte date în sensul Legii nr. 8 / 1996 din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe – este deținut de Companie și furnizorii acestuia și este protejat de legea pentru protecția drepturilor de autor și legile pentru proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea oricărora dintre obiectele enumerat mai sus fără aprobarea Companiei se sancţionează conform legislației civile sau/și penale.

 

14.2. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din prezentul Contract, Utilizatorul recunoaște și este de acord că nu va avea niciun drept de proprietate asupra unui cont și, de asemenea, recunoaște și acceptă că toate drepturile asupra unui cont sunt și vor fi deținute pe termen nelimitat de Crafting Software. Cu toate acestea, orice date personale ale Utilizatorului și / sau ale copiilor care pot duce la identificarea acestora, colectate în timpul furnizării Serviciilor vor fi anonimizate după o perioadă rezonabilă de timp ulterioară încheierii perioadei contractuale, în scopuri analitice / statistice / tehnice / orientate spre dezvoltarea ulterioară a serviciilor oferite.

 

15. FORȚĂ MAJORĂ

 

15.1. “Forță majoră” înseamnă un eveniment neprevăzut independent de controlul și riscurile asumate de părți, care previne îndeplinirea obligațiilor din prezentul Contract. Asemenea evenimente includ, fără a fi limitate la: incendii, inundații, dezastre naturale, revolte, epidemii, războaie (inclusiv civile sau nedeclarate), pene de utilități publice, întârzierea birourilor publice, exproprieri, ostilități și acțiuni teroriste. Pentru clarificare: conflictele de muncă, grevele, blocajele etc., nu vor fi considerate evenimente de forță majoră. 

 

15.2. Un eveniment de forță majoră va exonera Părțile pentru neîndeplinirea obligațiilor din acest Contract. Fiecare Parte din prezentul Contract va fi scutită de la îndeplinirea obligațiilor proprii conform prezentului Contract, în cazul în care executarea este împiedicată de forța majoră, și acest lucru rămâne valabil pe perioada forţei majore şi încă 20 de zile lucrătoare după finalizarea acestei situaţii. Totuși, evenimentul nu va exonera Partea de la obligațiile acesteia în baza prezentului Contract, dacă evenimentul doar îngreunează sau mărește costurile execuţiei.

 

15.3. Adresa despre apariția forței majore va fi trimisă de către Partea interesată în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la producerea evenimentului invocat, iar confirmarea de la Camera de Comerț și Industrie a României va fi comunicată celeilalte Părți în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării producerii evenimentului.

 

15.4. Partea care invocă cazul de forță majoră va depune toate eforturile posibile pentru a limita consecințele unui asemenea eveniment. Dacă oricare dintre Părți nu elimină consecințele unor asemenea evenimente timp de mai mult de 20 de zile lucrătoare, cealaltă Parte poate rezilia prezentul Contract cu un preaviz de 10 zile lucrătoare.

 

16. NOTIFICARE PRIN E-MAIL

 

16.1. Înregistrarea și utilizarea Serviciului constituie consimțământul Utilizatorului pentru a primi comunicări electronice de la Crafting Software cu privire la contul său. Utilizatorul are opțiunea de a primi mesaje despre primirea unei invitații la colaborare într-un grup de terapie direct de la Companie prin e-mail. Aceste mesaje nu conțin informații confidențiale și sunt trimise de sistem în formă necriptată prin rețele nesecurizate și nu sunt vizate de protecție prin confidențialitate.

 

16.2. De asemenea, Utilizatorul poate fi de acord să primească mesaje promoționale, oferte, sondaje și solicitări electronice. Dacă nu mai doreşte să primească comunicări non-tranzacționale, Utilizatorul poate renunţa în orice moment folosind linkul din partea de jos a comunicării electronice.

 

17. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

17.1. Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni de utilizare precum și Serviciul oferit în orice moment. Modificările vor fi comunicate adecvat către Utilizator și vor fi considerate acceptate următoarea dată când Utilizatorul utilizează Serviciul.

 

18. CESIONAREA CĂTRE TERȚI

 

18.1. În temeiul prezentului Contract, este interzis Utilizatorului sa cesioneze drepturile sale derivand din acest Contract către terte persoane, fără consimțământul prealabil scris al Companiei. 

 

19. SUSPENDAREA DREPTURILOR DE ACCES ÎN APLICAȚIE 

 

19.1. Accesul Utilizatorului va fi blocat ori de cate ori Compania considera ca datele de acces au fost compromise, au fost inițiate operațiuni contrare legii, nu s-au prezentat Companiei documente justificative solicitate de Companie sau ori de cate ori operațiunile sunt considerate suspecte.

 

20. REZILIEREA CONTRACTULUI

 

20.1. Utilizatorul poate contacta Compania în orice moment pentru a renunța la Serviciu. 

 

20.2. Mai mult decât atât, toate Părțile pot rezilia acest Contract în orice moment folosind funcțiile puse la dispoziție de către Crafting Software în aplicațiile mobile prin intermediul cărora se accesează Serviciile noastre. 

 

20.3. Dezactivarea Serviciului, prin folosirea funcțiilor corespunzătoare puse la dispoziție în aplicațiile mobile, duce la imposibilitatea accesarii datelor prin intermediul Serviciului, chiar dacă Serviciul este reactivat ulterior. Excepție fac cazurile în care exista solicitări în acest sens din partea autorităților statului.

 

21. PREVEDERI FINALE

 

21.1. Acest Contract este guvernat de legile din România. 

 

21.2. Orice litigiu apărut din executarea și interpretarea acestui Contract va fi soluționat în mod amiabil în termen de 60 de zile calendaristice. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va intra în jurisdicția instanțelor din raza teritorială a municipiului Cluj-Napoca. 

 

21.3. Contractul este încheiat în limba română.

 

21.4. Prevederile prezentului Contract anulează orice eventuale discuții și convenții anterioare dintre Părți cu privire la subiectul acestuia și conține convenția integrală și unică dintre părțile acestuia, cu privire la acest subiect.

bottom of page